Biuro Rachunkowe Reditus Kaszów, Liszki

Zapraszamy:
pn – pt 08:00 - 19:00
sob. 8:00 – 17:00

tel. 12 346-16-96,
kom. 664-760-505
biuro@reditus.pl

Lokalizacja
Kaszów 448, 32-060 Liszki

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksową obsługę księgowo podatkową oraz kadrowo-płacową na terenie Krakowa i okolic (Kaszowie, Liszkach, Czernichowie, Kryspinowie, Zabierzowie).

Biuro rachunkowe Reditus mapa
Zobacz większą mapę »

Zakres usług

Biuro Finansowo-Księgowe „REDITUS” świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową:

KSIĘGI RACHUNKOWE:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8 ]

PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

PŁACE I KADRY:

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  - zestawienia dotyczące przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  - rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, 
  - informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
 • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:

 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE:
 • Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

ANALIZY FINANSOWE:
W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

 

Dokładny zakres świadczonych usług ustalony zostaje wspólnie z przedsiębiorcą w zależności od istniejących potrzeb.

Na prośbę klienta jest możliwość BEZPŁATNEGO odbioru dokumentów we wskazanym przez niego miejscu i czasie.                    

NIP 944-144-69-65
REGON 121841600
Certyfikat Ministra Finansów nr 50900/2011

Biuro Finansowo-Księgowe "REDITUS"
Katarzyna Milc
32-060 Liszki, Kaszów 448